Didier Seeuws (m) als woordvoerder van Verhofstadt EPA

De Belgische topdiplomaat Didier Seeuws gaat de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU in goede banen leiden. Hij komt aan het hoofd van een werkgroep van de Europese Raad die in kaart moet brengen wat er precies moet gebeuren.

Seeuws heeft veel ervaring in Brussel. Hij was woordvoerder van premier Verhofstadt, werd kabinetschef van Van Rompuy bij de Europese Raad en is daar tegenwoordig directeur Transport, Telecommunicatie en Energie. 

Pijnpunten

Omdat het de eerste keer is dat een land de Europese Unie verlaat, zal Seeuws in veel gevallen het wiel moeten uitvinden. Zo zijn er 80.000 pagina's aan EU-akkoorden die moeten worden bekeken. 

Onder de onderwerpen die voorbij zullen komen zijn bijvoorbeeld de visrechten in de Noordzee, de opvang van vluchtelingen en de status van verschillende Europese keurmerken. Seeuws doet het voorbereidende werk, waarna de regeringsleiders in de Europese Raad de beslissingen nemen. 

"Je kunt het vergelijken met een internationaal verdrag als het klimaatakkoord van Parijs", zegt NOS-redacteur Bert van Slooten van Bureau Brussel. "Eerst zetten ambtenaren een tekst klaar die in hoofdlijnen is goedgekeurd, daarna onderhandelen ministers en staatshoofden over de pijnpunten."

Tijdpad

Hoelang dat proces gaat duren is nog niet bekend. Scheidend premier Cameron zei gisteren dat hij het aan zijn opvolger wil laten om artikel 50 in te roepen, waarmee de brexit-procedure kan worden opgestart. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie dringt juist aan op een snel begin van de onderhandelingen. 

Zodra een land officieel aangeeft dat het de EU wil verlaten, kan er volgens het verdrag nog twee jaar onderhandeld worden over de afwikkeling. De Europese raad kan die termijn overigens nog verlengen.

STER reclame