Bij een faillissement komt een groot deel van het personeel op straat te staan, ook als het bedrijf een doorstart maakt. De PvdA wil meer zeggenschap voor het personeel.
NOS Nieuws

Werknemers krijgen stem bij afwikkeling faillissement

Werknemers krijgen een stem bij de afhandeling van de ondergang van hun bedrijf. De Tweede Kamer stemt vandaag over een wet waarin de verplichte betrokkenheid van werknemers bij de afwikkeling van een faillissement wordt vastgelegd.

Initiatiefnemer is het PvdA-Kamerlid Recourt. Hij wil voorkomen dat een faillissement gebruikt wordt om personeel gemakkelijk op straat te zetten en vervolgens een doorstart te maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt zijn voorstel.

Op dit moment behoren werknemers bij een faillissement in Nederland tot de slechtst beschermde van heel Europa.

Wassen neus

Curator Toni van Hees, die betrokken was bij grote faillissementen, noemt de wetswijziging een wassen neus. Hij stelt dat de positie van het personeel hiermee niet verbetert.

"Personeel staat volstrekt met lege handen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De overnemer kan zelf kiezen wie hij overneemt en tegen welke voorwaarden. Dat betekent dat vaak de zieken, zwakken en mensen met een lang dienstverband niet worden overgenomen."

PvdA-Kamerlid Recourt wil dat personeel verplicht betrokken wordt bij een zogenaamde prepack-fase. Dit is de periode dat een faillissement in de lucht hangt en in het geheim een faillissement wordt voorbereid. Ook wil hij dat personeel betrokken wordt bij het sluiten van een deal met schuldeisers. "Hiermee komt een eind aan schandelijke praktijken," zegt Recourt.

Alleen meepraten

Volgens curator Van Hees is dat niet het geval. "Werknemers mogen volgens het voorstel van de PvdA alleen meepraten, maar krijgen geen instemmingsrecht."

Wat wel zou helpen, is om de curator verantwoordelijk te maken voor de belangen van de werknemer. "Probleem is nu dat in de wet staat dat de curator alleen moet handelen in het belang van de schuldeisers." Dat betekent in de praktijk dat de curator gaat voor de hoogste opbrengst bij een doorstart, en niet handelt in het belang van het personeel. "In het amendement van de PvdA verandert dit niet."

PvdA'er Recourt: blij met verplichting betrokkenheid werknemers faillissement

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl