NOS Nieuws

EU gaat belastingontwijking grote bedrijven aanpakken

De weg is vrij voor een gezamenlijke Europese aanpak van belastingontwijking. Het is voor het eerst dat de 28 EU-lidstaten hierover bindende afspraken maken. De richtlijn die belastingshoppen tegengaat, moet in 2019 ingaan.

De landen waren het vrijdag al bijna eens over de richtlijn. Alleen België lag nog dwars. Vanavond stemde de Belgische minister van Financiën alsnog in, nadat uitstel tot 2024 was bedongen voor de beperking van de renteaftrek die bedrijven kunnen krijgen.

De landen krijgen handvatten om bedrijven aan te pakken die minder belasting betalen door internationale constructies. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hij verwacht dat hierdoor sommige bedrijven fors meer belasting gaan betalen.

Renteaftrek beperkt

In de nieuwe richtlijn wordt de renteaftrek waarop bedrijven aanspraak kunnen maken dus beperkt. Bedrijven mogen de rente die ze over leningen betalen aftrekken van de winst. Multinationals lenen vaak geld aan zichzelf vanuit een belastingparadijs waar ze geen belasting betalen op rentewinsten naar een land waar ze aftrek krijgen voor rentebetalingen. De richtlijn schrijft voor welk land rekening moet houden met aftrek of vrijstelling, zodat dit niet allebei gebeurt.

In de richtlijn wordt de renteaftrek bovendien ook aan een maximum gebonden. Bedrijven mogen voortaan maximaal 30 procent van hun brutowinst wegstrepen omdat ze rente hebben betaald.

Ook wordt het moeilijker voor bedrijven om geld waarover nog geen belasting is betaald over te dragen naar een tak van het bedrijf in een land met een lager belastingtarief. Als dit gebeurt kan de lidstaat waar het moederbedrijf zit de winst alsnog belasten. Als het hele bedrijf verplaatst wordt kan het onbelaste vermogen via een zogenoemde exitheffing belast worden.

Verder komt er een antimisbruikbepaling waardoor overduidelijk kunstmatige constructies aangepakt kunnen worden. Hierdoor kunnen activiteiten die aantoonbaar alleen om belastingtechnische redenen zijn opgezet aangepakt worden.

De maatregelen zijn gebaseerd op aanbevelingen die de OESO vijf maanden geleden deed. De EU-landen hebben daar een aantal maatregelen uit geselecteerd, en nog een aantal andere zelf aan toegevoegd. Dat zijn de anti-misbruikbepaling en de exitheffing.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl