Hennis: het claimen is van een andere order dan voorheen

Veteranen dienen zoveel schadeclaims in dat het een bedreiging kan worden voor de begroting van Defensie. Volgens minister Hennis is de "claimcultuur" van een andere orde dan een aantal jaar geleden. "Ik kan u eerlijk zeggen dat ik het nodige op me af zie komen", waarschuwt ze de Tweede Kamer.

De minister zegt dat ze niet weet waar ze op haar begroting extra geld kan vinden als het aantal claims blijft toenemen. Ze is daarover in gesprek met minister Dijsselbloem van Financiën: "Het gaat om een belasting van de Defensie-begroting, terwijl het een verantwoordelijkheid is voor de hele regering. Daar moeten we het over hebben."

Hennis zegt dat huidige claims nog wel passen binnen de begroting. "Maar als dit, met de hoeveelheid van uitspraken en gevolgen daarvan, een nog grotere belasting wordt dan het al is, zie ik niet waar ik het vandaan moet halen." 

PTSS

Afgelopen voorjaar riep Defensie advocaten van Libanonveteranen met PTSS op om per cliënt de schade door te geven. Deze veteranen hadden een rechtszaak lopen tegen de staat omdat ze vinden dat er onvoldoende nazorg is geweest na de vredesmissie van 1979 tot 1985. 

In het verleden wees Defensie de verantwoordelijkheid voor PTSS-schade bij Libanonveteranen af, omdat er wel goede nazorg zou zijn geweest. Toen de Centrale Raad van Beroep besliste dat de zorgplicht vóór, tijdens en na de uitzending onvoldoende was nagekomen stelde Defensie zijn standpunt bij.

230 miljoen

Sinds 2012 zijn aan ruim 2300 veteranen die voor 2007 uit dienst zijn gegaan uitkeringen van maximaal 125.000 euro toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van 230 miljoen euro. Op dit moment lopen er 473 claims van veteranen die een aanvullende schadevergoeding eisen. 

De opgelopen schade wordt vastgesteld met een ingewikkelde berekening. Daarbij wordt onder meer gekeken hoeveel de veteranen als gevolg van PTSS aan salaris en pensioenopbouw zijn misgelopen.

STER reclame