ANP

Ondanks betere resultaten, is het toch geen goed idee om kinderen in klassen te zetten met alleen maar leerlingen van hun eigen niveau. Dat zegt Wouter Siebers, die lesgeeft op de Caeciliaschool in Amersfoort en werd verkozen tot Leraar van het Jaar 2015-2016. "Een school is veel meer dan een leerfabriek."

Volgens het CPB scoren leerlingen zo'n 10 procent hoger bij de Cito-toets als ze met kinderen van hun eigen niveau in de klas zitten, maar Siebers zegt dat de basisschool juist bij uitstek een plek is waar kinderen uit alle gelederen van de samenleving elkaar moeten ontmoeten. "Juist in de complexe samenleving waarin we leven is de klas de plek waar je elkaar van jongs af aan tegenkomt."

Het draait allemaal om de klik die een leerkracht heeft met een leerling.

Wouter Siebers, leerkracht

Het is daarom belangrijk dat leerkrachten in staat zijn om alle leerlingen op hun eigen niveau les te geven, zegt hij. Siebers sluit zich dan ook aan bij een andere conclusie van het CPB: het gericht coachen van docenten. "Sociale vaardigheden zijn vaak een ondergeschoven kindje; er wordt vaak wat lacherig over gedaan. Maar het draait allemaal om de klik die een leerkracht heeft met een leerling."

"En zoals iedereen dat heeft in de dagelijkse omgang met anderen: met de een heb je meer een klik dan met de ander. Maar juist een leerkracht moet op professioneel niveau in staat zijn om met iedere leerling een klik te hebben. Ook met de leerling waar het moeilijk mee gaat."

Het is belangrijk om te observeren: samen terugkijken en leerkrachten confronteren met hun eigen gedrag voor de klas.

Wouter Siebers, leerkracht

Om dat te leren is coaching van groot belang, zegt Siebers. "Het observeren van lessen: samen terugkijken en leerkrachten confronteren met hun eigen gedrag voor de klas. Ik denk wel dat het te leren is, maar voor een groot deel moet het ook in iemand zelf zitten."

Siebers is ervan overtuigd dat een ongemotiveerde leerling vaak terug te voeren is naar hoe iemand voor de klas staat. "Onderwijs gaat voor mij over contact, vertrouwen en ontwikkeling. En het begint allemaal met het contact tussen de leerkracht en de leerling, dan pas kan je door. Als iemand voor de klas staat en alleen maar zegt 'jongens, boeken open en we beginnen vandaag op pagina 26', dan lijkt me dat niet de manier om iemand te motiveren."

STER reclame