Kinderen op een basisschool
NOS Nieuws

Leerling beter af in klas van gelijk niveau

Kinderen presteren het best in een klas met kinderen van hun eigen niveau. Klassen waarin alle leerlingen ongeveer hetzelfde niveau hebben, scoren bij Cito-toetsen zo'n 10 procent beter dan klassen waarin het niveau sterk uiteenloopt, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat kinderen het meest leren van docenten met goede sociale vaardigheden. Basisschoolleerlingen gaan niet beter rekenen of lezen als hun docent daar beter in is. Ook halen leerlingen in het voortgezet onderwijs geen hogere cijfers als hun docent een mastertitel heeft.

Volgens het onderzoek kunnen leraren beter worden gemaakt via coaching en feedback na het observeren van de manier waarop ze lesgeven.

Aan bod

Klassen indelen naar leerprestatie levert volgens de onderzoekers een forse winst op. "Kinderen die slechter leren, trekken zich op aan betere klasgenoten. Maar ze presteren nóg beter in een klas met leerlingen van hun eigen niveau", zegt Bas ter Weel van het CPB. "Als een leraar in de klas een vraag stelt, zal een goede leerling altijd snel het antwoord geven. En dan komt een slechte leerling niet aan bod".

Kinderen met een leerachterstand hebben niet alleen baat bij specifiek op hen gerichte maatregelen, maar ook bij algemene maatregelen, zoals kleinere klassen.

Klik

Het CPB vindt het Nederlandse onderwijs relatief goed. In het rapport staan zestig aanbevelingen om het nog beter te maken.

"Nederland staat hoog in allerlei internationale lijstjes", zegt Ter Weel. "Maar als we meer aandacht zouden besteden aan de sociale kanten van het lesgeven, kunnen we nog een flinke slag maken. Kinderen leren het meest van een enthousiaste docent met wie het klikt. We herinneren ons allemaal die ene leraar die je raakte en met wie je het zo goed kon vinden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl