ANP

Een kleine minderheid van de patiënten neemt een gesprek met de huisarts of de specialist op om achteraf alles nog eens op een rijtje te kunnen zetten. Uit onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis blijkt dat 4 procent van de patiënten het gesprek opneemt.

Minister Schippers zei in maart dat een geluidsopname van het gesprek nuttig is omdat patiënten dan beter een beslissing kunnen nemen over de wijze van behandelen. Veel mensen blijken niet te weten dat ze het gesprek mogen vastleggen, staat in de enquête van Zilveren Kruis onder bijna duizend patiënten.

"Een goede voorbereiding geeft meer zekerheid en helpt patiënt én arts om ook in emotionele gesprekken toch de juiste keuzes te maken."

Emotioneel 

Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat de boodschap van de arts niet overkomt en dat ze vaak vergeten om dingen te vragen. De patiënten zeggen dat dat komt doordat ze in zo'n gesprek gespannen en emotioneel zijn. Vooral mensen die door de huisarts zijn doorverwezen naar een specialist hebben daarmee te maken.

Uit vervolgonderzoek van de zorgverzekeraar blijkt dat een kwart van de patiënten zich bij een behandelkeuze laat beïnvloeden door negatieve emoties. Juist een opname van het gesprek met de specialist kan iemand helpen om thuis een evenwichtiger besluit te nemen, zeggen de onderzoekers.

Goed idee

Patiënten en huisartsen reageerden in maart positief op het idee van minister Schippers om gesprekken met bijvoorbeeld de smartphone op te nemen. 

De specialisten zijn minder enthousiast, bleek vorige week uit een enquête. Van de helft die aangaf wel eens een opname van een consult mee te maken, zei ruim 60 procent er geen voorstander van te zijn. 75 procent vreest voor mogelijke verspreiding via internet of social media. 

STER reclame