Pact om 10.000 thuiszitters naar school te krijgen

ANP

Het aantal thuiszittende leerplichtige kinderen moet flink naar beneden. Alle betrokken organisaties sluiten morgen daarover een akkoord. Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Dekker (Onderwijs) tekenen op de eerste landelijke Thuiszitters-top het zogeheten Thuiszitterspact. 

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen concrete afspraken worden gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. 

Afgelopen schooljaar zaten ongeveer 10.000 kinderen voor kortere of langere tijd thuis. Het kan gaan om spijbelaars, maar vaak betreft het kinderen voor wie in het onderwijs geen plaats gevonden wordt omdat ze speciale zorg nodig hebben. 

STER Reclame