ANP

De Nationale Politie stelt een onderzoek in naar de financiële handel en wandel van de eigen Centrale Ondernemingsraad. In een persbericht stelt korpschef Akerboom dat er "vragen zijn gerezen bij de doelmatigheid van een aantal uitgaven".

Het onderzoek is oriënterend en wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie. Onderzocht wordt hoe het budget is besteed dat de korpsleiding aan de OR heeft verstrekt.

Akerboom wil geen details geven over het onderzoek. Ook de Centrale Ondernemingsraad geeft inhoudelijk geen commentaar. Wel heeft voorzitter Frank Giltay laten weten dat hij zijn functie tijdelijk neerlegt.

"Het lijkt me verstandig om gedurende het onderzoek deze functie niet uit te oefenen", zegt Giltay. "Eerst moet er opheldering komen over een aantal zaken en zolang dat er niet is kan ik deze functie niet optimaal uitoefenen."

STER reclame