ANP

De Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder in Zeeuws Vlaanderen. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De grond moet onteigend worden omdat de Hedwigepolder dan onder water gezet kan worden. Dat is in een verdrag met Vlaanderen afgesproken om de Westerschelde meer ruimte te geven.

De eigenaar was tegen ontpoldering omdat die niet noodzakelijk zou zijn. Als de ontpoldering toch moet, dan had de eigenaar dat zelf willen doen. De rechter deed alleen uitspraak over de onteigening niet over de noodzaak van de ontpoldering. De rechter zegt dat dit een politieke beslissing is.

In 2012 besloot het kabinet definitief tot ontpoldering van het stuk land. Veel mensen maakten bezwaar tegen dit besluit. In 2014 verwees de Raad van State alle bezwaren tegen de ontpoldering naar de prullenmand. In 2019 moet de polder weer onder water staan. De eigenaar kan nog in cassatie gaan tegen het vonnis van de Middelburgse rechtbank bij de Hoge Raad. 

STER reclame