ANP

Apothekers hebben vaak te weinig informatie over patiënten, waardoor ze fouten kunnen maken bij het uitgeven van medicijnen. Volgens apothekersorganisatie KNMP geven huisartsen en ziekenhuizen te weinig gegevens door die belangrijk zijn voor medicijngebruik, zoals laboratoriumuitslagen en contra-indicaties.

In een onderzoek van expertisecentrum Nictiz staat dat apothekers nauwelijks toegang hebben tot informatie die voor hen relevant is. Dat zou komen doordat de meeste ziekenhuizen medicatieoverzichten faxen en niet digitaal uitwisselen. Directeur Tinke van de KNMP zegt dat slechts 10 tot 20 procent van de informatie van ziekenhuizen via de computer bij apothekers komt.

Medicatiefouten

Op de faxen zetten artsen volgens de apothekers niet alle informatie die nodig is, zoals de nierfunctie van een patiënt of de reden van een recept. Het gebrek aan informatie verhoogt de kans op medicatiefouten, zegt Tinke. "Bij bepaalde geneesmiddelen is het gewoon essentieel om te weten waarom een arts een middel voorschrijft. Bij de ene aandoening moet je een hoge dosering gebruiken en bij de andere juist niet. Daarom moet iedereen met het digitale uitwisselingssysteem werken."

Jaarlijks komen 15.000 tot 20.000 mensen in het ziekenhuis terecht, omdat er iets verkeerd gaat met de medicijnen die ze gebruiken. Dat komt niet alleen door fouten bij de overdracht van medicatiegegevens, maar ook bijvoorbeeld doordat patiënten zich niet houden aan de voorschriften of zelf medicijnen halen bij de drogist.

STER reclame