NOS Nieuws

Waterstanden in Nederland zijn hoog, 'maar niet gevaarlijk'

Overstromingen en evacuaties in België, Frankrijk en Duitsland: het zijn de gevolgen van de hevige regenval en de hoge waterstand van de afgelopen dagen. Gisteren dreigde zelfs een dijkdoorbraak, net over de grens bij Zevenaar. Dat zijn problemen waar we in Nederland nog niet bang voor hoeven te zijn, zegt rivierenexpert Alphons van Winden van Waterpeilen.nl.

Van Winden verwacht geen problemen rond de grote rivieren. "De waterstanden nu in de Rijn en de Maas zijn niet gevaarlijk hoog. Zeker niet als je het vergelijkt met de standen in de winter, dan zou niemand ervan opkijken." Hij noemt het wel bijzonder dat het water zo hoog staat in de zomer.

Voor de Rijn en de Maas zijn dit geen bijzondere omstandigheden.

Rivierenexpert Alphons van Winden

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het tegengaan van overstromingen van de Rijn, de Maas en de Waal. Zo zijn onder meer dijken verstevigd en uiterwaarden vergroot. Daardoor is de kans op problemen kleiner dan voor de versterking van de rivierendelta, twintig jaar geleden. En toen was het al goed, zegt Van Winden.

"Neem Lobith, daar is de waterstand in de Rijn nu 12,5 meter. In 1995, dus toen de situatie nog niet op orde was, stond het water daar op 16,5 meter. Toen hebben de dijken het ook gehouden. Dus voor de Rijn en de Maas zijn dit geen bijzondere omstandigheden."

Waar wel problemen kunnen ontstaan, is bij de kleinere beken en riviertjes in Limburg en in het oosten van het land. "Dat zie je ook in Duitsland. Daar zijn de waterstanden heel hoog, zeker voor deze tijd van het jaar."

Er komen steeds meer zware buien die op één plek in korte tijd veel regen brengen.

Rivierenexpert Alphons van Winden

De dijk in Duitsland die op springen stond, lijkt het te houden. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken, zegt Van Winden. "Waar nu de problemen zijn, worden de komende middag en avond opnieuw buien verwacht. Die beekgebieden zijn niet zo heel groot, dus een enkele bui kan met deze standen tot grote problemen leiden."

Die buien veroorzaken in Nederland ellende. Zo stonden gisteren de Brabantse plaatsen Deurne en Boxmeer blank. En in Limburg werd de A74 bij Venlo tijdelijk afgesloten vanwege een ingezakt talud. "De hevige regenval herinnert aan het einde van de jaren 90", zegt dijkgraaf Lambert Verheijen. "Na die periode zijn maatregelen genomen om het water op te vangen."

Je ziet dat de buien zo fel zijn, dat ze nauwelijks in korte tijd opgevangen kunnen worden.

Dijkgraaf Lambert Verheijen

Verheijen is dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas in Noord-Brabant. Volgens hem moeten er wel maatregelen genomen worden om de grote hoeveelheid water die de hevige, korte buien veroorzaken af te kunnen voeren. "Je ziet dat de buien zo fel zijn, dat ze nauwelijks in korte tijd opgevangen kunnen worden. Dat vraagt om nog meer aandacht van gemeente en provincie."

NOS-weerman Gerrit Hiemstra waarschuwde gisteren al dat de weersituatie boven Nederland, Duitsland en Frankrijk in de toekomst vaker voor zal komen. "Ja, dat legde hij heel goed uit", zegt rivierenexpert Van Winden. "Er komen steeds meer zware buien die op één plek in korte tijd veel regen brengen, vooral vanaf mei. Dat is dus inderdaad de nieuwe realiteit."

Minister Schultz van Infrastructuur benadrukt dat Nederland al bezig is met de aanpak van de waterproblematiek. Ze wijst op het Deltaplan, waar scenario's in staan tot 2050. Schultz zegt ook dat de belangrijkste Nederlandse dijken iedere zes jaar worden getoetst of ze nog op sterkte zijn. "Als er in een keer heel veel water komt, dan kan er druk ontstaan op een dijk of kan er water onderdoor sijpelen. Maar ik denk dat we heel veel, heel goed in de smiezen hebben in Nederland."

Schultz: we hoeven niet op te schalen in Nederland

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl