NOS Nieuws

Dekker bezorgd over vrijstelling leerplicht

Staatssecretaris Dekker vraagt gemeenten nog eens goed te kijken naar de vrijstellingen van de onderwijsplicht voor kinderen met een fysieke of psychische beperking. Het aantal kinderen met zo'n vrijstelling is in een paar jaar tijd fors gestegen. Dekker vraagt zich af hoe dat komt.

In 2010 kregen nog 3100 kinderen een vrijstelling, in 2015 waren dat er 5000.

Sinds de invoering van het passend onderwijs in augustus 2014 zijn scholen verplicht kinderen onderwijs te bieden. Dat is niet altijd eenvoudig, en gezien de toename van het aantal vrijstellingen vraagt Dekker vraagt zich af of die niet te snel worden verleend.

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de gemeenten dat hij zich niet voor kan stellen dat er steeds meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking. "We moeten dus uitzoeken waardoor de stijging precies wordt veroorzaakt."

Dekker zegt dat kinderen toch "vaak meer kunnen dan we denken. Het is dus belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders", aldus Dekker.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl