Rijksmuseum ANP

De Tweede Kamer wil dat er minder subsidie naar het Rijksmuseum gaat. Tijdens een Kamerdebat bleek dat een meerderheid van de partijen dat wil, waaronder coalitiepartijen VVD en PvdA.

Het Rijksmuseum heeft ruim 7,6 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de periode tot en met 2020. Dat is een miljoen meer dan het over de voorgaande periode 2013-2016 kreeg. De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker dat bedrag niet toe te kennen en pleit voor hetzelfde bedrag als de vorige periode: ruim 6.5 miljoen euro.

Een Kamermeerderheid van onder meer VVD en PvdA vindt dat ook hoog en denkt dat het bedrag wel omlaag kan. Wat betreft de VVD kan de helft eraf.

VVD-Kamerlid Van Veen: "De resultaten van de afgelopen jaren ondersteunen dat. Het gaat goed met het museum, er zijn enorme bezoekersaantallen. De omzet is van 47 naar 65 miljoen gestegen. Dan kan er wel wat geld van de belastingbetalers van af."

De PvdA noemt geen bedragen maar vindt dat instellingen die veel overhouden met minder subsidie toekunnen. "Dat kan dan ten gunste komen van andere culturele instellingen", aldus PvdA-Kamerlid Monasch.

Nationale verantwoordelijkheid

Volgens minister Bussemaker is het allemaal niet zo simpel als het lijkt. Daarom is er geen aanleiding om drastische maatregelen te nemen zoals het schrappen van subsidie.

"Het Rijksmuseum heeft ook heel veel kosten aan onderhoud en verzekeringen en ze moeten een deel in een reservefonds stoppen. Het museum heeft als Rijksmuseum met de nationale collectie ook een grote nationale verantwoordelijkheid."  

De VVD riep de minister op nog eens heel goed naar de subsidie te kijken. Hoe de subsidies de komende vier jaar precies uitpakken, wordt rond Prinsjesdag bekend. 

Rembrandt

Het CDA diende een plan in dat geld moet vrijmaken om ook scholieren van buiten de randstad vaker naar musea te krijgen. "De meeste schoolbezoeken komen van een straal van 20 kilometer rond de museum. Maar ook een kind uit Venlo of Leeuwarden heeft het recht een Rembrandt te zien", aldus Kamerlid Van Toorenburg. 

Er waren geen tegenstanders van dat plan, maar het geld heeft de Kamer nog niet bijeen.

Kunstenaars  

Minister Bussemaker maakte wel bekend dat ze 600.000 euro beschikbaar stelt om een regeling van de grond te krijgen die het honorarium voor kunstenaars beter regelt. Kunstenaars krijgen nu vaak geen goede vergoedingen als hun werk gebruikt wordt in bijvoorbeeld tentoonstellingen. 

Organisaties die de belangen van kunstenaars behartigen pleitten al langer voor betere regelingen en reageren verheugd op het besluit van Bussemaker.  

STER reclame