Dijksma: verbod op asbestdaken goede maatregel

Een verwijderaar van asbestplaten NOS / Maino Remmers

Staatssecretaris Dijksma is niet erg onder de indruk van de kritiek op de verplichte asbestsanering. Vanochtend protesteerden onder anderen burgemeester Bruinooge van Alkmaar, een hoogleraar en topmannen van woningcorporaties tegen het verbod op asbestdaken, dat in 2024 ingaat. Volgens hen is de verhouding tussen de kosten en baten scheef en worden overdreven maatregelen genomen.

Dijksma noemt het in een reactie evident dat asbestdeeltjes schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als je ermee in aanraking komt. Ze benadrukt dat in 2024 de jongste daken 30 jaar oud zijn en dat asbestdeeltjes kunnen vrijkomen door de invloed van weer en wind. "Uit een wetenschappelijke analyse blijkt bovendien dat een verbod in de toekomst leidt tot minder asbestslachtoffers." Gebruik van asbest is sinds 1994 verboden.

Brede steun

Ze wijst er ook op dat het verbod op asbestdaken breed wordt gesteund door provincies, gemeenten en belangenorganisaties. 

De staatssecretaris maakte vandaag met allerlei organisaties nieuwe afspraken. Die zijn bedoeld om alle daken al voor 2024 asbestvrij te maken. Er was al een subsidie voor eigenaren van gebouwen die hun dak saneren. Volgens Dijksma wordt druk van die regeling gebruikgemaakt. In de nieuwe afspraken staat onder meer dat er hulp komt voor huiseigenaren die tegen praktische of financiële problemen aanlopen.  

STER Reclame