De prijs van een pretparkkaartje schoot omhoog ANP

Prijsstijgingen, vaak worden ze gemeld in procenten, of zelfs tienden van procenten. Over een lange termijn zijn de verschillen groter. Het CBS keek naar prijsstijgingen over de afgelopen twintig jaar en zag een opmerkelijk verschil tussen 'diensten' en 'goederen'.

Gemiddeld stegen de prijzen tussen 1996 en 2016 met 45 procent. Recreatieve diensten als een bezoek aan een pretpark, een museum of restaurant werden maar liefst gemiddeld 72 procent duurder. Terwijl auto's maar 35 procent in prijs omhoog gingen. Tweedehandsauto's werden zelfs een kwart goedkoper.

Gemiddeld werden diensten 60 procent duurder. Goederen gingen gemiddeld 30 procent in prijs omhoog.

Loonkosten

Een belangrijke oorzaak van het snel stijgen van dienstenprijzen zijn de gestegen loonkosten. Die gingen in twintig jaar met ruim 72 procent omhoog. 

Grote uitzonderingen op de gemiddelden zijn kosten voor telecommunicatie, die daalden met een kwart de afgelopen twintig jaar. Energie werd fors duurder (130 procent). Televisies, camera's en computers gingen flink in prijs omlaag. 

STER reclame