België zette het leger in om de orde te bewaren in de gevangenissen, omdat de cipiers staken AFP

De uitlevering van verdachten vanuit Nederland naar Belgische gevangenissen wordt voorlopig opgeschort, vanwege de stakingen van Belgische cipiers. 

Door de stakingen zouden de omstandigheden in de gevangenissen erbarmelijk zijn. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK), die besluit over uitleveringsverzoeken, heeft besloten dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de situatie, voordat er weer gevangenen naar België gaan.

Er worden wekelijks een à twee verzoeken voor uitlevering naar België behandeld door de IRK.

STER reclame