Veel te veel spoorvervoer gevaarlijke stoffen

De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. 

Met name in Noord-Brabant en bij Amersfoort rijden veel meer wagons met brandbaar gas (lpg) dan is toegestaan. Daarbij wordt de norm drie tot vier keer overschreden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Waar werd de risicogrens overschreden?

Zo mogen in Tilburg per jaar 3650 wagons met LPG passeren. In 2015 kwamen er in negen maanden ruim 6300 langs. Voor Eindhoven is de norm 2150 wagons; het werden er meer dan 8000.

Het traject Amersfoort-Apeldoorn spant de kroon: daar mogen maximaal tien wagons brandbaar gas vervoerd worden per jaar. In negen maanden werden dat er 1900.

Dat er nu veel te veel goederenwagons over die routes rijden, komt doordat ze moeten worden omgeleid. Er zijn werkzaamheden aan de Betuweroute, de belangrijkste goederenlijn van Nederland. Ook importeert Duitsland meer gas, waardoor de transporten zijn toegenomen.

'Overschrijdingen door werkzaamheden en meer gasimport'

De gemeenten Breda en Tilburg zeggen dat ze staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) al herhaaldelijk om actie hebben gevraagd. "Het kan ons niet snel genoeg gaan dat er concrete maatregelen genomen worden", zeggen ze in een reactie.

"Met deze cijfers krijg ik het idee dat de risico's hoger zijn dan afgesproken", zegt spoorveiligheidsexpert Vincent van der Vlies (Arcadis). "We hebben er harde afspraken over gemaakt. Als dan binnen een jaar blijkt dat die afspraken niet worden nageleefd, dan is dat wel een reden om je zorgen te maken."

Dijksma schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat er door de omleidingen geen onverantwoorde situaties ontstaan. Wel wil ze dat spoorbeheerder ProRail en de vervoerders bekijken hoe de risico's teruggebracht kunnen worden.

STER reclame