NOS Nieuws

Ook meeste jongens willen minder werken als er kinderen komen

Jonge vrouwen die fulltime willen blijven werken als ze kinderen krijgen, zijn schaars. In een CBS-onderzoek onder jongeren zegt slechts 3 procent van de meisjes als moeder een volledige baan te willen houden. Ook de meeste jongens willen liever niet fulltime werken zodra er kinderen komen. 34 procent zegt dan wel een fulltime baan te ambiëren.

Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek van het CBS, dat 4000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar vroeg hoe ze denken over de rolverdeling in hun eigen toekomstige huishouden.

Daaruit blijkt ook dat bijna alle jongeren vinden dat het huishouden in een gezin zonder kinderen een gezamenlijke taak is. Maar als er kinderen komen, vinden ze vaker dat de zorg en het huishouden vooral taken van de vrouw zijn.

Als ze zouden samenwonen zonder kinderen dan wil zes op de tien jongens fulltime werken. Bij meisjes is dat vier op de tien.

Jongeren vinden het huishouden een gezamenlijke taak. Dat verandert zodra er kinderen zijn

Een groot gedeelte van de jongeren kopieert de rolverdeling van het gezin waarin ze zelf zijn opgegroeid. 66 procent van de jongens die opgegroeid zijn met een vader als kostwinner, zegt volledig te willen werken. Bij jongens van wie beide ouders werken, is dat 55 procent.

Als er kinderen komen, wil nog 37 procent van de jongens van wie de vader fulltime werkt volledig werken. Voor jongens van wie beide ouders evenveel werken, ligt dat percentage op 27.

Patronen

Voor de rolverdeling in huis geldt hetzelfde. Jongens die opgegroeid zijn in een gezin waarin de moeder het leeuwendeel van het huishouden doet, zien ook vaker graag dat hun toekomstige partner meer huishoudelijke taken doet.

Meisjes van wie de moeder meer doet in het huishouden dan de vader willen dat zelf ook. Deze patronen veranderen niet als er kinderen zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl