Cursisten tijdens een inburgeringscursus | ANP

Tot nu toe zijn er geen verblijfsvergunningen ingetrokken van nieuwkomers die niet zijn ingeburgerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichtgeving hierover in het AD. Er is ook nog geen procedure begonnen die tot intrekking moet leiden. Wel zijn er boetes opgelegd.

VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de verblijfsvergunning van nieuwkomers die geen Nederlands leren moet worden ingetrokken.

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Dijkhoff is niet te zeggen waarom mensen die hun inburgeringsexamen niet hebben gehaald, toch mogen blijven. "Het gaat altijd om een individuele beoordeling", zegt zij. 

'Consequenties' 

Minister Asscher schreef vorige week nog in een brief aan de Tweede Kamer dat verwijtbaar niet-inburgeren in principe altijd consequenties heeft voor het verblijfsrecht. Maar in de praktijk blijken er allerlei redenen te zijn waardoor dit niet het geval is. Van een asielzoekers met een status bijvoorbeeld kan de vergunning niet worden ingetrokken, tenzij hij een misdrijf heeft gepleegd. 

Eind april bleek dat de helft van de mensen die in 2013 naar Nederland kwamen, hun inburgeringsexamen niet op tijd hadden gehaald. Asscher noemde dat toen zorgwekkend. VVD en PvdA noemden het schrikbarend en alarmerend

Er zijn wel boetes tot 1250 euro uitgedeeld aan nieuwkomers die niet aan hun inburgeringsplicht voldoen. 

STER reclame