ANP

41 mensen melden zich om zwijgcontract zorg

tijd van publicatie

Na een oproep van minister Schippers (Volksgezondheid) aan patiënten en nabestaanden om zich te melden als ze een zwijgcontract in de zorg hebben getekend, hebben zich 41 mensen gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Er zijn meldingen binnengekomen over de medisch-specialistische zorg en ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en farmaceutische bedrijven. Mensen moeten soms zo'n contract ondertekenen na medische fouten of bij andere misstanden.

Niet verboden

De inspectie bekijkt bij alle meldingen of er ongewenste afspraken zijn gemaakt. Dat is het geval als er is opgenomen dat mensen moeten zwijgen of afzien van een gang naar de tuchtrechter of geen aangifte mogen doen bij de politie. 

Het afsluiten van zulke zwijgcontracten is niet verboden, maar minister Schippers vindt het "zeer onwenselijk" dat er afspraken worden gemaakt om niet naar buiten te treden. Ze onderzoekt of ze dit soort contracten alsnog kan verbieden.

STER Reclame