ANP

Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak voor het Europees Parlement gesteld dat Groot-Brittannië in de Europese Unie moet blijven. In een verwijzing naar de discussie over een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië, een brexit, wees Willem-Alexander erop dat het land thuishoort in de Unie: "Het Europees boeket is niet compleet zonder de Spaanse anjer (...), de Kroatische iris, de Nederlandse tulp. En niet zonder de English rose." 

Verder vroeg de koning het Europees Parlement dringend de basis van de Europese Unie te versterken door oog te hebben voor de wensen van álle burgers van de lidstaten. Juist nu terreurdreiging en vluchtelingenstromen de Unie onder druk zetten, is de verankering met de basis noodzakelijk, zei de koning. 

'Sommigen zien Brussel meer als boeman dan als bondgenoot'

Boeman en bemoeial

Het koninklijk bezoek aan het parlement in Brussel valt samen met het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, dat loopt tot 1 juli.

De koning stond in zijn toespraak uitvoerig stil bij de zorgen van gewone burgers over Europa. "Sommigen zien Brussel eerder als boeman en bemoeial dan als bondgenoot", aldus Willem-Alexander. 

Ook wees hij erop dat niet iedereen gebruik wil of kan maken van het recht om in een andere lidstaat te wonen en te werken. De thuisblijvers ervaren de nieuwkomers vaak als extra concurrentie, zei hij. 

Kritiek

De koning vroeg de Europarlementariërs kritisch naar zichzelf te kijken en open te staan voor kritiek van buiten. Hij wees erop dat urgente vraagstukken als de bankencrisis en de vluchtelingencrisis te traag worden aangepakt: "Anticiperen is niet Europa's sterkste kant." 

Voor een efficiëntere Unie is een betere samenwerking tussen Brussel en de lidstaten een vereiste, benadrukte hij. 

STER reclame