Interview Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft in een jaar tijd meer dan 100 voorstellen ingetrokken en daar wil hij nog wel even mee doorgaan. Het beleid van de commissie leidt tot onvrede in het Europees Parlement. 
Parlementariërs klagen dat er te weinig werk is voor de 751 volksvertegenwoordigers. Timmermans zegt daar niet wakker van te liggen. In het verleden werden door de Europese Commissie te vaak wetten bedacht om het Europees Parlement bezig te houden, zegt hij, en daar begint de commissie niet aan. "We doen alleen dingen die echt nodig zijn." 

Dor Hout

Politici hebben de neiging om elke keer wat nieuws te willen, zegt de tweede man van de Commissie. "Het parlement zou ook anders kunnen gaan werken. Zorg ervoor dat onze ondernemers minder last hebben van de regelgeving. Kap het dorre hout."

Timmermans beseft dat zijn opstelling hem niet populair maakt bij de Europese politici. Zijn bijnaam in Brussel is dr No, de man die meestal begint met nee zeggen. Hij moet er om glimlachen. "Dat is mijn rol. We zijn bezig met een cultuurverandering. Laten we onze tanden zetten in bestaande wetgeving. Bekijken wat niet meer nodig is, wat ouderwets is, wat weg kan."

 Trots

De burger speelt daarbij in de visie van Timmerman een grote rol. Hij noemt vol trots het aantal van een half miljoen mensen dat via internet heeft gereageerd op de vraag of natuurbescherming een zaak is voor Europa. "Dat vond men van wel. Dat is toch mooi, dat mensen zo direct communiceren."

Het voorbeeld past in de analyse van Timmermans. "We moeten af van het paternalisme – het bevoogdende – van de overheid die wil even zegt hoe het moet."
Timmermans wil aan het eind van zijn periode in 2019 afgerekend kunnen worden op de resultaten. "Ik hoop dat het midden – en kleinbedrijf aan het eind van de rit zegt: ze hebben de boodschap begrepen. We zijn niet overladen met nieuwe wetten en regels. "

STER reclame