ANP
NOS Nieuws

'Rotte appels moeten uit de kinderopvangsector'

"Crèches die willens en wetens de regels aan hun laars lappen en ernstig tekortschieten in hun plicht om voor verantwoorde kinderopvang te zorgen, zijn wat ons betreft niet meer welkom in de sector." Dat zegt Jelmer Kruyt van Brancheorganisatie Kinderopvang. Om die crèches te weren, kan een gang naar de rechter volgens hem inderdaad nodig zijn.

De belangenvereniging is het eens met gerechtelijke stappen tegen de Amsterdamse kinderopvang 24/7 Kids, omdat die de regels bewust zou hebben overtreden. De aangifte tegen de crèche wordt gedaan door BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, samen met een groep ouders.

Als ouder moet je ervan uit kunnen gaan dat het kind in een veilige omgeving wordt opgevangen.

Jelmer Kruyt, Brancheorganisatie Kinderopvang

De Amsterdamse kinderopvang werd eerder al gesloten na een kritisch inspectierapport. Volgens BOinK werden er veel meer kinderen opgevangen dan de vergunning toestond. Ook zouden de kinderen de hele dag zijn rondgesleept en te weinig eten hebben gekregen. Met de rechtszaak hoop BOinK een precedent te scheppen voor de hele sector.

Brancheorganisatie Kinderopvang betreurt dat dit soort incidenten nog steeds voorvallen in de kinderopvang. "Als je je kind naar een kinderdagverblijf brengt, dan moet je ervan uit kunnen gaan dat het kind in een veilige omgeving wordt opgevangen", zegt Kruyt. "De kwaliteit bij 24/7 Kids is ernstig achtergebleven. En organisaties die dat ook niet doen, de rotte appels, moeten eruit."

24/7 Kids was niet aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie. "Als dat wel zo was geweest, dan hadden we natuurlijk stappen ondernomen." Volgens Kruyt was dat nu niet mogelijk.

Ik kan me goed voorstellen dat gedupeerde partijen zich bij de rechter melden.

Jelmer Kruyt, Brancheorganisatie Kinderopvang

Hij benadrukt dat wat er bij de crèche is gebeurd, een uitzondering is die niet per se met meer regels kan worden voorkomen. "Meer regels is niet altijd de oplossing. Ze moeten zinvol zijn en gecontroleerd worden. Daarom is het goed om van tijd tot tijd te kijken of regels nog effectief zijn. We hebben geen aanwijzingen dat dat op dit moment niet het geval is."

De GGD en de gemeente zijn belast met het toezicht op de kinderopvang, zegt Kruyt. "Maar als dat er niet toe leidt dat dit soort situaties worden voorkomen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat gedupeerde partijen zich bij de rechter melden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl