ANP

Gemeenten hebben moeite met het archiveren van informatie die is opgeslagen op bijvoorbeeld floppy's, cd-roms en tapes. Informatie die op zo'n verouderde manier is opgeslagen blijkt vaak moeilijk terug te vinden in de archieven en is soms zelfs geheel ontoegankelijk. Dat blijkt uit een steekproef van het blad Binnenlands Bestuur onder 26 gemeenten.

Volgens de archiefwet moet informatie die gemeenten willen bewaren, binnen twintig jaar zijn verhuisd naar archiefbewaarplaatsen. Maar veel gemeenten vinden dat lastig, omdat er met de komst van de eerste digitale middelen in de jaren negentig informatie is opgeslagen op dragers die nu zijn verouderd. Zo staat er informatie op floppy's en cd-roms, die nu niet meer leesbaar zijn.

Onder meer Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Breda deden mee aan het onderzoek. De helft van de gemeenten zegt 'soms' of ‘vaak’ moeilijkheden te hebben met het zoeken naar materiaal dat overgeplaatst zou moeten worden. Die informatie is vaak niet vindbaar en doorzoekbaar door verouderde soft- en hardware. Ook zegt een meerderheid van de gemeenten dat er informatie in de archieven ontbreekt.

STER reclame