Bisschop De Korte geïnstalleerd

In Den Bosch is Gerard de Korte officieel geïnstalleerd als bisschop van Den Bosch. Dat gebeurde in een pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Bij die viering werd ook afscheid genomen van zijn voorganger, Antoon Hurkmans.

In zijn installatiepreek roept De Korte op om de polarisatie uit het verleden achter te laten. "Geen verdeeldheid, maar onderlinge verbondenheid en liefde moeten ons bisdom bepalen."

Ook gaf hij aan dat hij, net als paus Franciscus, pleit voor een kerk die betrokken is bij de noden van de wereld. "Juist vandaag moeten wij alle spirituele en levensbeschouwelijke krachten bundelen om meer globale gerechtigheid te realiseren en Moeder Aarde te beschermen." 

'Laten wij de onvruchtbare verdeeldheid in ons bisdom achter ons laten'

Behoefte

"De Korte staat open voor nieuwe ontwikkelingen in de kerk. Net als de paus ziet hij de kerk niet als een club van volmaakte christenen, maar een gemeenschap die open moet zijn voor mensen die hulp behoeven," zei Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, in het NOS Radio 1 Journaal. Hij denkt dat de kerk behoefte heeft aan een bisschop als De Korte.

De 60-jarige De Korte is de zeventiende bisschop van Den Bosch. Hij volgt Antoon Hurkmans op, die sinds 1998 bisschop was van het grootste bisdom van Nederland. Om gezondheidsredenen bood Hurkmans vorig jaar zijn ontslag aan aan paus Franciscus.

 Verdeeldheid 

Gerard de Korte treedt aan op het moment dat het kerkbezoek afneemt. De Korte zegt iets te willen doen aan de grote verdeeldheid in het Bossche bisdom. Hij zegt alle regio's van het Bossche bisdom te gaan bezoeken om daarna een plan te maken om de verdeeldheid te bestrijden.

De Korte was sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Utrecht. 

STER reclame