Asielzoekers in Kaatsheuvel ANP

Vorige maand is het aantal Syriërs dat asiel aanvroeg in Nederland, gedaald tot 101. Dat is bijna 20 procent minder dan in de voorafgaande maand. 

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het aandeel van Syriërs in de totale instroom van asielzoekers de afgelopen tijd sterk is gedaald. In oktober vorig jaar meldden zich nog een recordaantal van 5249 Syrische asielzoekers in Nederland.

De dichte grenzen in de Balkanlanden en de afspraken met Turkije over het terugnemen van asielzoekers hebben de komst van nieuwe Syrische vluchtelingen sterk afgeremd. 

Balkanlanden

In totaal deden vorige maand 924 mensen een eerste aanvraag voor asiel bij de immigratiedienst. De meesten van hen (134) kwamen uit Albanië. Ook veel Serviërs en Kosovaren hopen in Nederland asiel te krijgen. De kans daarop is uiterst klein, omdat alle Balkannaties worden beschouwd als veilige landen.  

Asielverzoeken van Syriërs worden doorgaans wél ingewilligd. Vergunningshouders laten vaak hun gezin per vliegtuig overkomen. In april voegden zich 195 Syriërs bij hun gezinslid in Nederland. 

STER reclame