ProRail

Vorig jaar zijn bijna twee keer zoveel mensen om het leven gekomen bij ongelukken op spoorwegovergangen als in 2014. ProRail verklaart die stijging door gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. Zo proberen mensen steeds vaker om onder gesloten spoorbomen door te kruipen. 

In het jaarverslag van ProRail staat dat het aantal doden steeg van zeven in 2014 naar dertien vorig jaar. Het aantal ongelukken nam met 40 procent toe naar 32 in 2015.  

Boomduiken

Niet alleen het aantal gevallen van 'boomduiken' neemt toe. Bestuurders vertonen ook ander gevaarlijk gedrag. Zo probeerde een vrachtwagen met gasflessen te keren op een spoorwegovergang. Een andere vrachtwagen verloor op een overweg een shovelbak die niet goed vastzat. 

ProRail probeert het gevaarlijke gedrag aan te pakken. "In een aantal gevallen hebben we aangifte gedaan. Dat doen we steeds vaker. En we blijven investeren in voorlichting en campagnes", zegt de dienst. 

ProRail deed afgelopen september voor het eerst aangifte tegen ‘boomduikers’. Toen kroop een groep mensen onder de spoorbomen door. Een man raakte lichtgewond door een trein die hem schampte. 

STER reclame