Demonstratie tegen TTIP in Hannover Reuters

Het Centraal Planbureau verwacht dat het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie eenmalig 0,2 tot 2 procent inkomensgroei oplevert voor beide partijen.

Over dat verdrag, TTIP, wordt momenteel onderhandeld. Of het er ook echt komt, is nog onzeker. Zo is er nog veel kritiek op, omdat veel mensen bezorgd zijn over mogelijke schade aan het milieu, voedselveiligheid of arbeidsvoorwaarden.

Ondermaats

Het CPB heeft meerdere eerdere onderzoeken bekeken, en de resultaten daarvan zijn zeer uiteenlopend. Er zijn onderzoeken bij die een positief effect op de welvaart van ruim 10 procent voorspellen, maar er is er ook een dat een negatief effect op de welvaart voorziet.

Scenario's die veel hogere winsten dan 2 procent voorspiegelen, acht het Planbureau na bestudering van de modellen niet waarschijnlijk. Die studies zouden uitgaan van onwaarschijnlijke aannames of onbetrouwbare modellen. De studie die een negatief resultaat voor de welvaart voorspelde, noemt het CPB ver beneden de maat.

Nederland

Het CPB benadrukt dat het moeilijk is om een nauwkeurige voorspelling te maken van de winst die het verdrag oplevert, vooral omdat er nog geen definitieve tekst is.

Het CPB kijkt nog naar wat TTIP betekent voor Nederland. De verwachting is dat het effect voor Nederland groter is dan gemiddeld voor de EU en VS, omdat Nederland een open economie heeft.

STER reclame