Uitzendbureaus opgeroepen om 50-plussers aan te prijzen

Een oudere man kijkt naar vacatures ANP

Werkgevers die uitzendbureaus om geschikte kandidaten voor een vacature vragen, moeten minimaal één profiel van een 50-plusser aangeleverd krijgen. Uitzendkoepels ABU en NBBU roepen hun leden hiertoe op.

Uitzendbureau's kunnen net als andere werkgevers al langer een premie krijgen voor iedere oudere die ze aan een baan helpen. Die bonus kan oplopen tot 1500 euro. 

De uitzendorganisaties sluiten zich aan bij de campagne 'Open voor 50-plus' van het UWV. Daarin beloven werkgevers meer oudere werkzoekenden uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

"We moeten deze ervaren en meestal zeer gemotiveerde mensen niet afschrijven", zegt Marcio Bastian van uitzendkoepel NBBU. "Uitzendbureaus zijn als geen ander in staat om opdrachtgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van 50-plussers."

niet gehaald

De uitzendbranche sprak in 2013 al af met Minister Asscher om binnen twee jaar 22.500 oudere werklozen aan een baan te helpen. Die doelstelling werd niet gehaald. Van 2014  tot en met halverwege februari dit jaar zijn volgens de branchevereniging voor uitzendondernemers nog niet de helft, namelijk 11 duizend mensen geplaatst.

Daarnaast werken er wel tienduizenden ouderen per jaar via uitzendbureaus, maar die vallen niet onder de regeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze te kort aan het werk konden.

De Wolf

Werkloze ouderen vinden moeilijker een baan dan jongere werklozen. Ook zijn in Nederland relatief meer ouderen langdurig werkloos dan in andere Europese landen. 

Het ministerie van Sociale Zaken heeft oud-voetballer John de Wolf (53) benoemd tot ambassadeur ouderenwerkloosheid. Hij moet proberen vooroordelen weg te werken en meer ouderen aan een baan te helpen. 

STER Reclame