Vluchtelingen in de noodopvang in Nijmegen ANP

De crisisopvang van vluchtelingen kost in meer dan de helft van de gevallen meer dan de afgesproken 100 euro per vluchteling per nacht. Gemeenten die vorig jaar noodopvang hebben georganiseerd waren gemiddeld bijna 126 euro kwijt om een vluchteling een nacht te kunnen huisvesten, meldt het programma Reporter Radio.

De gemeenten hadden met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afgesproken dat ze per geval 100 euro vergoed zouden krijgen, maar in veel gevallen werd dat bedrag overschreden.

Misrekening

Uitschieter is de gemeente Zoetermeer. Daar kostte het gemiddeld ruim 491 euro om een vluchteling een nacht lang op te vangen. In Landsmeer viel het met bijna 45 euro juist veel goedkoper uit.

De gemeenten die veel meer geld kwijt waren dan 100 euro, rekenden van tevoren vaak op een hogere bezetting in de noodopvang. Zij bestelden daarom bijvoorbeeld veel meer bedden dan uiteindelijk nodig bleek. 

Enkele gemeenten hebben bij het COA gevraagd om een hogere vergoeding. In vijf gevallen kreeg de gemeente deze ook. Dit gebeurde bijvoorbeeld als vluchtelingen een dag later aankwamen dan gepland, terwijl er wel al kosten waren gemaakt voor de eerste dag.

Scholen en sporthallen

Vorig jaar besloot staatssecretaris Dijkhoff dat crisisopvang noodzakelijk was om de stroom vluchtelingen uit vooral Syrië op te vangen. De reguliere asielzoekerscentra zaten overvol, waardoor vluchtelingen moesten worden ondergebracht in leegstaande schoolgebouwen of sporthallen. 

STER reclame