Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker ANP

De Gezondheidsraad gaat voortaan niet meer in zee met adviseurs die commerciële belangen hebben. Hooguit worden zij wegens hun deskundigheid nog uitgenodigd voor een interview of een hoorzitting. Zo moet elke schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen.

De raad heeft dit bekendgemaakt in het jaarverslag over 2015. "We hebben de rol van adviseur afgeschaft, omdat die in de praktijk en in de ogen van de buitenwereld schimmig bleek te zijn", aldus de voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gool.

Hoogleraar

De beleidsaanpassing is een direct gevolg van de commotie die vorig jaar ontstond over hoogleraar Chris Meijer van het VUmc. Hij was de grote aanjager van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Meijer bleek ook zakelijke belangen te hebben in twee bedrijven die profiteren van deze nieuwe onderzoeksmethode.

Meijer adviseerde de Gezondheidsraad of dat nieuwe onderzoek er moest komen, maar had geen stemrecht in de adviescommissie. Na twee gesprekken met Van Gool stapte Meijer op als lid van de Gezondheidsraad.

STER reclame