ANP

Artsen voelen zich onvoldoende opgewassen tegen de specifieke zorgvraag van de huidige stroom vluchtelingen. Dat staat in een rapport dat minister Schippers van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Schippers gaf expertisecentrum Pharos opdracht in kaart te brengen wat er nodig is aan zorg, ondersteuning en preventie voor de nieuwe vluchtelingen. 

Vluchtelingen actiever betrekken

De onderzoekers spraken daarom afgelopen weken met artsen, verschillende experts en met tachtig vluchtingen. De zorg die vluchtelingen nodig hebben en wat zorgverleners kunnen leveren sluiten nu niet goed op elkaar aan, stelt het expertisecentrum. 

Vluchtelingen zeiden dat ze veel actiever betrokken kunnen en willen worden bij zaken rondom zorg en gezondheid. Artsen denken dat zij niet voldoende toegerust zijn om de gewenste zorg te leveren aan de huidige vluchtelingen.

Tolken inzetten

In het rapport staat ook dat er meer geld beschikbaar moet komen om tolken in te zetten. Sinds de afschaffing van de financiële vergoeding worden professionele tolken nog maar zelden ingezet. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg, stellen de onderzoekers. Terwijl het inzetten van tolken meer zou opleveren dan het kost.

Volgens minister Schippers is de informatie in het rapport nuttig voor gemeenten en zorgverleners. 

In april bleek uit een ander onderzoek dat de screening onder vluchtelingen op infectieziekten beter zou moeten. 

STER reclame