ANP

"Ja, in algemene zin wel", zegt apotheker Paul Lebbink. "Registratie betekent dat een onafhankelijk college de wetenschappelijke publicaties over een middel beoordeelt en tot een afgewogen oordeel komt over de werkzaamheid tegenover de risico’s. En op basis van die afweging bepaalt of een middel op de markt mag komen." 

Dat onafhankelijke college heet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het adviseert onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Branche-vereniging

Nefarma benadrukt het belang van registratie. Volgens de branchevereniging van farmaceutische bedrijven bevordert registratie de veiligheid van geneesmiddelengebruik. "Dexamfetamine werd weliswaar door apothekers bereid, maar die vorm van bereiding is bedoeld voor maatwerk. Maar na verloop van tijd werd het middel door een steeds grotere groep gebruikt. Dan is registratie wenselijk", aldus een woordvoerder.

Nefarma wil niets zeggen over de prijs die Eurocept voor dexamfetamine vraagt. "Over de prijs gaan wij niet. De fabrikant bepaalt de prijs. In algemene zin: aan het registreren van een middel gaan ook veiligheidsstudies vooraf. Dat draagt ook bij aan de kosten."

Eurocept is overigens geen lid van Nefarma.     

Verantwoordelijkheid

Volgens KNMP-directeur Léon Tinke zijn ook apothekers goed in staat die veiligheid te waarborgen. "Als apothekers bereiden volgens de professionele richtlijnen, is de kwaliteit van de geneesmiddelen echt gewaarborgd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet daarop toe." 

De apothekers zouden er geen probleem mee hebben als Eurocept het middel voor een lagere prijs zou hebben laten registeren.

STER reclame