NOS Nieuws

Toch weer meer sociale huurwoningen vanwege vluchtelingen

Steeds meer gemeenten maken afspraken met woningcorporaties om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Er moeten extra huizen komen voor onder anderen vluchtelingen.

De plannen staan haaks op de ontwikkeling dat in veel gemeenten het aandeel sociale huurwoningen afneemt. Corporaties die krap bij kas zitten, hebben de afgelopen tijd huizen verkocht.

Corporaties in Almere, Utrecht, Krimpenerwaard en Bernheze bouwen nu op verzoek van de gemeente extra huizen. "Dat gebeurt in het hele land, maar per regio verschilt het nogal of er een grote druk is op de sociale woningmarkt", zegt bestuurslid Harrie Bosch van koepelorganisatie Aedes.

De gemeente Eemnes denkt erover om zelf extra huizen voor vluchtelingen te kopen.

Scheve gezichten

Wethouder Herrema van Almere zegt dat er in zijn gemeente 2200 sociale huurwoningen bij komen, maar dat die niet alleen voor vluchtelingen zijn. "Dat is niet verstandig. Dat geeft aanleiding tot scheve gezichten."

Utrecht krijgt er na afspraken met corporaties tot 2019 zo'n 1200 sociale huurwoningen bij.

Aanzuigende werking

Een woordvoerder van Aedes, de koepel van woningcorporaties, zegt dat het toevoegen van extra betaalbare woningen essentieel is om de stroom vluchtelingen met een verblijfsvergunning te kunnen huisvesten. Maar volgens minister Blok is dat niet nodig. Zijn partij, de VVD, zegt dat het een aanzuigende werking kan hebben als Nederland speciaal voor vluchtelingen huizen gaat bouwen.

Minister Blok heeft geen bezwaar tegen de plannen om woningen bij te bouwen, al blijft hij van mening dat Nederland met 2,5 miljoen sociale huurwoningen er in principe genoeg heeft.

"Op lokaal niveau kan dat anders liggen", zegt een woordvoerder van het ministerie. "De wet biedt de mogelijkheid dat gemeenten en corporaties daar afspraken over maken. Het landelijk beleid is vooral gericht op doorstroming van mensen met een te hoog inkomen uit de sociale huursector."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl