Een Zuid-Afrikaanse boer inspecteert zijn oogst. Er heerst extreme droogte Reuters

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor Afrika. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de aanhoudende droogte in grote delen van Afrika. Op korte termijn heeft het Rode Kruis 11 miljoen euro nodig, zei hoofd internationale hulpverlening Juriaan Lahr in het NOS Radio 1 Journaal.

Door natuurverschijnsel El Niño is het in veel Afrikaanse landen al maanden extreem droog, met grote water- en voedseltekorten tot gevolg. Veel oogsten zijn mislukt. Voor minstens 42 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood.

In Malawi, Swaziland en Zimbabwe is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In Ethiopië heeft het in 50 jaar niet zo weinig geregend. Meer dan 10 miljoen mensen hebben er hulp nodig. 

Rode Kruis opent Gironummer voor Afrika

Putten en dammen

Het Rode Kruis helpt nu al in de landen die zijn getroffen door de extreme droogte, maar wil meer doen. De organisatie verstrekt voeding, medische hulp, water en informatie over hygiëne. Hulpverleners bouwen putten en waterdammen en delen tabletten uit om drinkwater te zuiveren. 

Ook wordt er voorlichting gegeven aan boeren over de effecten van klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan, bijvoorbeeld door ander pootgoed te gebruiken. 

Andere gewassen planten

"We willen zorgen voor waarschuwingssystemen, zodat de lokale boer in zo'n afgelegen gebied ruim de tijd heeft om andere gewassen te planten die beter tegen droogte en hitte kunnen", zei Lahr. "We adviseren lokale overheden hoe ze dat praktisch kunnen uitvoeren."

Het Rode Kruis beseft dat de hongersnood in Afrika qua media-aandacht wellicht niet kan opboksen tegen andere rampen, maar hoopt toch dat veel mensen iets zullen storten. "Er gaat veel aandacht uit naar rampen in landen als Syrië en Nepal", aldus Lahr. "Maar we weten dat in al dat geweld deze stille ramp in Afrika niet vergeten mag worden."

IBAN-rekeningen

Mensen die willen doneren aan het Rode Kruis kunnen overigens door de komst van IBAN (International Bank Account Number) niet meer rechtstreeks storten op gironummer 7244. Sinds augustus 2014 moeten ook bij goede doelen langere rekeningnummers gebruikt worden.

Om geld te storten voor de enorme droogte in Afrika kan IBAN-nummer NL19 INGB 0000 0072 44 worden gebruikt, ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. 

STER reclame