Flickr / Generaal Gibson / cc / by

Het Rijk heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS. De accountant van de overheid, de Auditdienst, keurt de financiering daarom niet goed.

Volgens de Auditdienst Rijk zijn er onder meer onderhands opdrachten gegund aan de NS en ProRail, terwijl dat niet had gemogen. Ze hadden openbaar moeten worden aanbesteed. Daarnaast is er 600.000 euro betaald aan bedrijven voor prestaties die nog niet waren geleverd, terwijl dat niet contractueel was afgesproken.

In januari gaf de Auditdienst al aan dat er problemen waren in Nederland bij het Europese ERTMS-systeem en dat er waarschijnlijk geen goedkeurende verklaring zou komen. Staatssecretaris Dijksma schrijft nu aan de Tweede Kamer dat er maatregelen worden genomen. "De eerste helft van 2016 is erop gericht om orde op zaken te stellen."

ERTMS

ERTMS is een nieuw systeem, dat er onder meer voor zorgt dat een trein niet meer door een rood sein kan rijden. Het wordt in heel Europa ingevoerd, zodat dezelfde standaard overal geldt. Dankzij ERTMS moeten treinen vaker, sneller en veiliger kunnen rijden dan nu het geval is.

Wanneer het systeem wordt ingevoerd, is niet duidelijk. Het had vanaf dit jaar in stappen in Nederland geïntroduceerd moeten worden, maar dat is uitgesteld. Dijksma verwacht dat daar na de zomer meer duidelijkheid over is.

STER reclame