ANP

Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad, weet niet of het "zomaar" te regelen is dat er meer brede scholengemeenschappen komen. Hij reageert op een voorstel van PvdA-leider Samsom, die meer brede scholengemeenschappen wil. Daarbij moeten kinderen makkelijk kunnen overstappen van het ene schooltype naar het andere. "Op die manier kan ook een verkeerde keus op 12-jarige leeftijd snel en soepel worden hersteld", zegt Samsom.

Van Asseldonk vindt ook dat tieners hun keuze makkelijker moeten kunnen bijstellen, maar heeft zijn twijfels over het idee van Samsom. "Brede scholengemeenschappen zijn er in de jaren 90 volop geweest en die zijn intussen allemaal weer versmald. Er is dus een maatschappelijke trend die tegen het plan van de PvdA ingaat. Als ouders dat categorale onderwijs willen, zal het onderwijs daarin moeten blijven voorzien."

Die keuze van ouders is volgens hem moeilijk te beïnvloeden. Maar hij denkt wel dat ouders overstag gaan als brede scholengemeenschappen aantrekkelijker worden gemaakt. "Dat kan misschien door brede scholengemeenschappen kleinschaliger te organiseren en meer persoonlijke aandacht mogelijk te maken."

Ouders

Adviseur Kaja Sariwating van de ouderorganisatie Ouders & Onderwijs zegt dat het een probleem is dat Samsom terecht aankaart. Hij zegt dat het ene type school, het andere niet uitsluit. "Wel is het zo dat op een brede scholengemeenschap beter afspraken gemaakt kunnen worden over tussentijds overstappen en het stapelen van diploma's." 

Brede scholen kunnen naar zijn idee inderdaad bijdragen aan meer gelijke kansen. Nu komt volgens hem uit onderzoek telkens naar voren dat de achtergrond van de ouders een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het vervolgonderwijs. 

"Het belangrijkste is dat we het onderwijsniveau van een kind niet in beton gieten. Het keuzemoment moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Daarbij kun je denken aan drempelloze toegang van vmbo naar havo of het verlengen van de brugklas naar twee of drie jaar." 

Ouders zijn volgens hem niet bezig met brede scholen. Dat zou ook uit een enquête onder een panel van Ouders & Onderwijs blijken. Belangrijk aan een nieuwe school vinden ouders een vernieuwend onderwijsconcept of schooltijden, zegt Sariwating.

STER reclame