ANP

Waarom zou Wim Deetman geen parlementaire enquête hebben gewild naar het misbruik binnen de Katholieke Kerk, zoals het radioprogramma Argos meldt? Het antwoord is niet eenvoudig te geven, ook al omdat Deetman het ontkent. Argos-journalist Kees van den Bosch zegt dat het het woord van vier tegen twee is. 

Op 30 maart 2012 spraken Wim Deetman en zijn secretaris Bert Kreemers met de voorzitter en bestuursleden van stichting KLOKK, de organisatie voor misbruikslachtoffers. Volgens de aanwezige KLOKK-leden gaf Deetman tijdens die bijeenkomst te kennen dat hij ermee zou stoppen als er een enquête zou komen. 

Een van de aanwezigen was toenmalig KLOKK-bestuurslid Annemie Knibbe. "In die vergadering was Deetman zeer verontwaardigd dat KLOKK een parlementaire enquête wilde. Hij heeft toen persoonlijk de wens uitgesproken dat er geen parlementaire enquête zou komen."

Ons is toen te verstaan gegeven dat het een slecht idee was om daar op te blijven hangen, op het idee van een parlementaire enquête, want dan zou hij zijn handen ervan aftrekken.

KLOKK-voorzitter Guido Klabbers

Die bijeenkomst was op verzoek van Deetman zelf, stelt KLOKK-voorzitter Guido Klabbers. "Ons is toen te verstaan gegeven dat het een slecht idee was om daar op te blijven hangen, op het idee van een parlementaire enquête, want dan zou hij zijn handen ervan aftrekken." De andere twee aanwezige KLOKK-bestuursleden hebben tegen Argos gezegd de verklaringen van Knibbe en Klabbers te ondersteunen. 

Sinds de oprichting van KLOKK tot aan die bewuste bijeenkomst had de slachtofferorganisatie altijd gepleit voor een parlementaire enquête. Na die ontmoeting met Deetman en Kreemers, verstomde die roep. Argos-journalist Van den Bosch zegt dat twee dagen na die bijeenkomst een persbericht van KLOKK verscheen. Daarin stond geen woord meer over een parlementaire enquête en werd de steun uitgesproken voor Deetman.

Maar waarom zou KLOKK van die parlementaire enquête hebben afgezien? Het rapport van de commissie-Deetman over de misbruik-kwestie was al in december 2011 verschenen.

Van den Bosch: "Het was slikken of stikken. Er liep nog een heel traject met nazorg. KLOKK wilde ontzettend graag dat Deetman en Kremers daarbij betrokken bleven. Ze waren heel blij met zijn werk. Ze waren ook heel betrokken geraakt bij elkaar. Ze hadden elkaar goed leren kennen door hun intensieve overleg."

Waarom zou Deetman niet willen dat er een parlementaire enquête komt? 

"Dat moet je natuurlijk eigenlijk aan Deetman vragen. Wat wij horen van de bestuursleden is dat hij er heel persoonlijk bij betrokken was. Hij had het onderzoek gedaan, het was klaar. De feiten lagen op tafel. Als het parlement daar nog een keer overheen zou gaan, dan wordt zijn werk toch een beetje overgedaan en waarom zou dat moeten gebeuren? " 

Heeft het feit dat de commissie-Deetman door de kerk is gevraagd om het misbruik te onderzoeken, er iets mee te maken?

"Laat ik het zo zeggen: er zijn mensen die denken dat dat een rol speelt. Ik wil er liever niet over speculeren, omdat ik dat gewoon niet weet. Daar zijn gewoon geen echte feiten voor."

Als KLOKK voet bij stuk had gehouden, was die enquête er dan gekomen? 

"Zeker weten doe je dat nooit. Wat we weten, is dat er twee weken na die bewuste bijeenkomst een hoorzitting in de Tweede Kamer was. PvdA-Kamerlid Arib, de huidige Kamervoorzitter, had al een motie klaarliggen met de strekking dat er een parlementaire enquête moet komen. Tijdens die hoorzitting zegt KLOKK-voorzitter Klabbers dat een parlementaire enquête wat hem betreft niet nodig is. Je ziet Arib een beetje wanhopig kijken, naar mensen van andere slachtofferorganisaties met zo'n blik van: 'wat gebeurt hier nou? Jullie waren toch altijd voor een parlementaire enquête'. Het heeft in elk geval haar ertoe aangezet om de motie niet in stemming te brengen. Wil je als politicus nog een parlementaire enquête als de slachtoffers zelf zeggen dat dat niet nodig is? Het is in elk geval niet erg logisch om dat te willen." 

STER reclame