Plasterk: privacykritiek is verwerkt in de afluisterwet

Het kabinet heeft wel degelijk rekening gehouden met kritiek op de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten door allerlei organisaties. Dat zegt minister Plasterk in een reactie op het bericht dat Nederlandse geheime diensten ook onschuldige burgers mogen hacken, als de diensten op die manier bij hun doelwitten kunnen komen. De Volkskrant heeft de tekst die aan de Raad van State is voorgelegd in handen gekregen en gedeeld met de NOS.

Veel organisaties vinden dat het kabinet te ver gaat. Plasterk zegt daarover dat de tekst aanmerkelijk is veranderd naar aanleiding van de kritiek. Volgens hem is het voorstel een goede balans tussen veiligheid en privacy en kunnen ook onder de huidige wet al gegevens van onschuldige burgers worden afgetapt.

Commissie van rechters

Hij benadrukt het belang van een onafhankelijke commissie van rechters die vooraf beoordeelt of in een concreet geval mag worden afgetapt. "Dat is een nieuwe bevoegdheid, die ministers voor mij niet hebben aangebracht; het oordeel van de rechters is doorslaggevend."

Plasterk wacht nu het advies af van de Raad van State. Mogelijk wordt het voorstel naar aanleiding daarvan nog eens aangepast. Het kabinet hoopt het definitieve wetsontwerp nog voor de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. 

STER reclame