Meer mensen met dementie kregen in 2015 euthanasie

tijd van publicatie
ANP

In 2015 is het aantal euthanasiegevallen met 4 procent gestegen vergeleken met 2014. Volgens het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies komt die stijging vooral voor rekening van mensen met dementie en psychiatrische patiënten. 

In het eerste geval steeg het aantal euthanasiegevallen van 81 naar 109 en in het tweede geval van 41 naar 59.   

Nog wilsbekwaam

In een toelichting staat dat de groep dementerende mensen nog wilsbekwaam was. Ze wisten dat het geestelijk steeds slechter met hen zou gaan en konden daarom bewust het moment aangeven wanneer ze uit het leven wilden stappen.  

In het geval van de psychiatrische patiënten werd het lijden ondragelijk, schrijven de toetsingcommissies. In de meeste gevallen was een arts van de Stichting Levenseindekliniek bij de euthanasie betrokken.  

Zorgvuldig

Volgens het jaarverslag hebben bijna alle artsen zorgvuldig gehandeld. In vier gevallen was dat niet zo. Het merendeel van de mensen kreeg thuis euthanasie. 

STER reclame