Gemeente Bronckhorst

Het regent weer lintjes in Nederland. Zoals ieder jaar worden ter gelegenheid van de verjaardag van de koning mensen beloond voor hun speciale verdiensten voor de Nederlandse samenleving. In totaal zijn er 2755 mensen onderscheiden, onder wie acteur Thom Hoffman en presentatrice Loretta Schrijver. 

De oudste Nederlander die een lintje kreeg is de 97-jarige mevrouw Woelinga-Rodbard uit Uithoorn. Ze is al vanaf 1965 vrijwilliger op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en gerechtigheid, onder meer bij Amnesty International. 

Carlijn Willemstijn uit Den Haag is met 36 jaar de jongste Nederlander die een lintje krijgt. Ze doet vrijwilligerswerk voor de Nederlandse Stomavereniging.

In Rotterdam zijn de meeste lintjes uitgedeeld: 56. Amsterdam staat met 41 onderscheidingen op de tweede plek.

Een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten

Er zijn dit jaar minder lintjes uitgereikt dan andere jaren. Vorig jaar kregen 2838 personen een lintje, in 2014 waren dat er 3155. 

De meeste mensen die een lintje ontvangen, worden onderscheiden voor vrijwilligerswerk. Slechts 141 mensen kregen een lintje voor werk in een betaalde functie.

De meeste lintjes werden uitgereikt in Zuid-Holland. Daar zijn 506 mensen onderscheiden. Daarna volgen Noord-Brabant (496 personen) en Noord-Holland (394 personen).

In totaal werden er dit jaar 3168 mensen voorgedragen voor een lintje. Aan 413 mensen (ruim 10 procent), werd uiteindelijk geen lintje toegekend.

Meer mannen

Zoals afgelopen jaren gaan de meeste lintjes (1790) naar mannen. Ongeveer een derde van de lintjes wordt aan vrouwen uitgereikt (965). Het is nog nooit zo geweest dat mannen en vrouwen evenveel lintjes kregen. Tussen 2003 en 2007 ging ongeveer een kwart van de lintjes naar vrouwen, na 2007 steeg dat aantal tot ongeveer een derde.

Een uitzondering daarop is Alkmaar. Daar krijgen twaalf vrouwen een lintje, tegenover tien mannen.

Volgens Martine van Grieken, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden, is het verschil te verklaren doordat mannen vaker in hogere bestuursfuncties zitten en daarom eerder worden voorgedragen voor een lintje.

'Vrouwen doen ander vrijwilligerswerk dan mannen, en krijgen daardoor minder snel een lintje'

Vrouwen zijn vaker actief in de (mantel-)zorg, en daar is het minder een traditie om mensen voor te dragen, zegt Van Grieken. "In de zorg worden minder lintjes aangevraagd, terwijl vrouwen daar natuurlijk wel recht op kunnen hebben."

De Kanselarij vraagt bij gemeenten aandacht voor vrouwen die vrijwilligerswerk doen en hoopt dat de man-vrouw verdeling daardoor gelijker wordt.

STER reclame