Het rijgedrag volgen met een app NOS

Verzekeraars gaan proberen privacyzorgen bij klanten over het gebruik van persoonlijke data weg te nemen. Ze komen onder meer met een jaarlijks onderzoek naar praktijken in de sector en leggen de resultaten voor aan een klankbordgroep, waar ook klanten in zitten.

Er wordt bij verzekeringen steeds meer gebruik gemaakt van data van klanten. Verzekeraar Achmea kondigde vorig jaar aan dat klanten die informatie geven over hun rijgedrag korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie. 

Die aankondiging leidde tot veel onrust bij privacyorganisaties en bij sommige klanten. Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, wees op het risico dat privacy straks alleen nog voor mensen is die een hoge premie kunnen betalen.

Zorgen

In een discussiestuk (pdf) van het Verbond van Verzekeraars wordt gesteld dat er meer oog moet zijn voor de privacyzorgen. Ook moet er worden gekeken of het gebruik van persoonlijke data zoals rijgedrag niet leidt tot uitsluiting van groepen klanten die de duurdere premie niet kunnen betalen.

Volgens het verbond zijn verzekeraars nog terughoudend met het gebruik van data, maar kan dat veranderen. "We zien dat er steeds meer data beschikbaar komen, dat biedt kansen, ook voor klanten," zegt directeur Richard Weurding in het NOS Radio 1 Journaal. Zo zou bijvoorbeeld door een chip in de auto schade sneller afgehandeld kunnen worden. Ook zou met data van alle verzekerden sneller fraude kunnen worden opgespoord. 

"Maar we zien dat er veel zorgen zijn. We kijken nu wat we kunnen doen om die zorgen weg te nemen en  hoe we waarborgen kunnen introduceren."

Google

Hij wijst erop dat verzekeraars relatief weinig weten van hun klanten. Weurding: "We moeten niet vergeten dat bedrijven als Facebook en Google duizend keer meer weten van hun klanten. We moeten het niet buiten proporties trekken. Maar we moeten ons bewust zijn van de zorgen en daar zorgvuldig mee omgaan."

Privacyorganisaties zijn niet enthousiast over het discussiestuk. "Het lijkt of privacy een drempel is die moet worden genomen om vervolgens vol gas met data aan de slag te gaan", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

STER reclame