Zelfmoord en technische storingen zijn vaak de oorzaak van vertraging ANP

Minder technische storingen, maar meer zelfdodingen op het spoor

tijd van publicatie

Het aantal technische storingen op het spoor door bijvoorbeeld kapotte wissels of seinen is vorig jaar afgenomen. Het aantal storingen veroorzaakt door derden, zoals zelfmoord, nam juist toe. 

Volgens ProRail reed afgelopen jaar 89,5 procent van de treinen op tijd, wat ruim boven de norm van 87 procent is. Een trein is op tijd als hij niet meer dan drie minuten vertraging heeft. In 2014 was dat aandeel met 90,1 procent iets hoger. 

Storingen veroorzaakt door derden leiden het vaakst tot vertraging. Dat zijn bijvoorbeeld stroomstoringen, mensen die langs het spoor lopen en aanrijdingen met personen, wegverkeer en wilde dieren. In 2015 kwam dit aandeel voor het eerst boven de 50 procent. Dat is ook de oorzaak van de lichte afname van het aantal treinen dat in 2015 op tijd reed.

Zelfmoord

223 mensen maakten in 2015 een eind aan hun leven door voor een trein te springen. Een jaar eerder waren dat er 192. De impact van suïcide op het spoor is groot, zowel voor de machinist als de nabestaanden. Maar ook de reiziger heeft er last van door de vertraging die het veroorzaakt.

ProRail probeert met verschillende maatregelen het aantal zelfmoorden omlaag te brengen. Zo zijn er op verschillende locaties hekwerken geplaatst, is 'schrikverlichting' aangebracht en zijn anti-loopmatten neergelegd die de betreding van het spoor via een overweg moeilijker maken.

Met anti-loopmatten probeert ProRail mensen van het spoor te houden ProRail

Ook wil ProRail gaan experimenteren met blauw licht op stations en aan het einde van het perron. In Japan wordt dat op stations gebruikt vanwege het kalmerende effect op geagiteerde en geobsedeerde mensen. 

Techniek

Technische problemen, zoals niet werkende wissels en seinen, waren in 2015 in 32 procent van de gevallen de oorzaak van een vertraging. In 2011 was dit nog 40 procent. Daarnaast noemt ProRail ook storingen aan de spoorprocessen, zoals computerstoringen, en het weer als factoren die vertraging veroorzaken.

STER reclame