Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam ANP

Veel maatregelen om werklozen aan een baan te helpen lijken niet of nauwelijks effect te hebben. Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht wat tientallen beleidsopties betekenen voor de werkgelegenheid en wat daarvan de inkomenseffecten zijn.  

In het rapport staat bij veel maatregelen dat het effect op de werkgelegenheid nul is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het aantal vakantiedagen en het partnerverlof. Ouderschapsverlof, zorgverlof en het inkorten van de werkweek tot 35 uur pakken zelfs negatief uit. 

Andere maatregelen leiden wel tot meer werk, maar onbekend is hoeveel. Dat betreft onder meer scholingsmaatregelen en de aanstelling van een jobcoach. Verplicht solliciteren voor mensen in de bijstand levert alleen iets op voor mensen met weinig afstand tot de arbeidsmarkt.  

In Trouw onderschrijft een woordvoerder van het CPB de conclusie dat het begeleiden van werklozen heel weinig oplevert. Dat is Daniël van Vuuren, hoofd van de sector Arbeid en Onderwijs van het CPB, te somber. In het NOS Radio 1 Journaal zei hij dat sommige maatregelen wel degelijk effect hebben. Andere maatregelen moeten beter geëvalueerd worden voor daar stellige uitspraken over gedaan kunnen worden, aldus Van Vuuren. Het CPB laat ook weten dat scholing op langere termijn wel resultaat oplevert.

Volgens Van Vuuren moet ook meer gekeken worden naar maatregelen die het goed doen in het buitenland. Zo boeken de Britten succes met loonkostensubsidies. 

Minimumloon

Een maatregel die wel meer banen oplevert is de verlaging van het minimumloon, maar het bezwaar daarvan is dat het leidt tot meer armoede. Dit staat los van de vandaag aangekondigde verlaging van de leeftijd waarop mensen het minimumjeugdloon kunnen krijgen, van 23 naar 21 jaar.    

In Trouw zegt minister Asscher dat hij onderzoek leest als een ondersteuning van zijn beleid. Een effect van 0,1 procent lijkt niets te betekenen, maar hij wijst erop dat dat 7000 banen betekent.

STER reclame