ANP
NOS Nieuws

Studenten krijgen vaak les van slecht voorbereide promovendi

Promovendi die les moeten geven aan studenten krijgen daarbij te weinig begeleiding. Dat komt de kwaliteit van het hoger onderwijs niet ten goede, zeggen het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Ze hebben 257 promovendi van 13 universiteiten ondervraagd. 35 procent van hen zegt dat ze helemaal geen scholing kregen voor ze voor studenten werden gezet. Bijna de helft, 46 procent, kreeg wel scholing en begeleiding, maar beoordeelt die als onvoldoende.

Hoewel de steekproef niet representatief is, geven de resultaten wel aanleiding om het onderwerp stevig op de agenda te zetten, stellen PNN en ISO.

Te laat

Een groot deel van de promovendi vindt dat de scholing te laat wordt aangeboden en te kort duurt. De kwaliteit van de scholing wordt over het algemeen wel als redelijk goed beoordeeld.

Bijna een kwart van de promovendi vindt dat ze te vroeg moesten beginnen met lesgeven. Ze hadden meer tijd gewild om eerst hun eigen onderzoek goed op te starten. Ook zeggen veel promovendi dat ze meer tijd kwijt zijn aan lesgeven dan in hun contract staat.

Ongeveer de helft van de ondervraagden is ontevreden over de begeleiding en ondersteuning die ze krijgen tijdens het lesgeven.

Tips

Een van hen is de econometrist Patrick, die in juni hoopt te promoveren. Tijdens zijn onderzoek heeft hij zo'n twintig procent van zijn tijd werkcolleges gegeven en dat vond hij "erg wennen". Ter voorbereiding kreeg hij wat tips, maar daarna heeft hij nooit meer iets van zijn begeleiders gehoord of gezien.

"Ik denk wel dat het goed was geweest voor mijn onderwijsvaardigheden als er af en toe eens iemand van de universiteit bij mijn college had gezeten om te kijken wat er goed gaat en wat er misschien beter kan. Dat had zeker nuttig kunnen zijn voor mij als docent."

Kwaliteit

Het ISO vindt dat vervelend voor de kwaliteit van het onderwijs en de studenten. "Die moeten uiteindelijk wel goed opgeleid worden."

De organisatie wil dat er op universiteiten structureel beleid komt voor de begeleiding van promovendi. "Als jij les gaat geven in het basisonderwijs dan moet je vier jaar een opleiding doen, maar als je les gaat geven in hoger onderwijs is dat helemaal niet nodig", zegt Simon Theeuwes van het ISO.

Theeuwes zegt dat de begeleiding van promovendi zelfs binnen faculteiten heel verschillend kan zijn. "Het is maar net hoeveel nadruk jouw begeleider legt op onderwijs."

Hij vindt ook dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor de onderwijstaken van promovendi. "Doordat ze er nu vaak meer tijd aan kwijt zijn dan in hun contract staat, blijft er minder tijd over voor hun onderzoek. De balans daartussen moet beter worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl