Paus bezoekt vluchtelingenkamp op Lesbos

Honderden geselecteerde migranten mochten vanmorgen paus Franciscus begroeten. Hij was naar Lesbos afgereisd om met eigen ogen te zien wat de gevolgen zijn van de vluchtelingencrisis.

Sommige migranten waren in tranen toen Franciscus voorbijkwam. Anderen riepen hun land van herkomst: Afghanistan, Syrië. De paus nam tekeningen in ontvangst van kinderen en prees een meisje om haar werk. Zijn gevolg kreeg de tekening in de handen gedrukt met de opdracht hem vooral niet op te vouwen omdat hij hem op zijn bureau wilde. 

Tientallen migranten die niet waren uitgenodigd voor het bezoek probeerden vanachter de hekken alsnog een glimp op te vangen. Vanmiddag is er een lunch met acht migranten die hun verhaal zullen vertellen. Daarna leggen ze een krans in zee ter nagedachtenis aan de migranten die in de Middellandse Zee zijn verdronken bij hun poging Lesbos te bereiken.

Praten met Tsipras

Franciscus is in gezelschap van de leider van de Orthodoxe kerk en de aartsbisschop van Athene. Samen zullen ze met de Griekse premier Tsipras praten over de situatie. Tsipras zei bij ontvangst van de paus dat het een historisch bezoek is en dat hij er trots op is de migranten opvang te bieden. "Vooral in een tijd waarin sommige van onze partners, zelfs in de naam van een christelijk Europa, muren en hekken neerzetten om te voorkomen dat weerloze mensen een beter leven vinden."

De paus bezocht detentiecentrum Moira op Lesbos AFP

Griekenland biedt momenteel meer dan 50.000 vluchtelingen onderdak. Op Lesbos komt het grootste deel aan, op bootjes vanuit Turkije. Sinds twee weken worden de mensen die er aankomen weer teruggebracht naar Turkije, als onderdeel van het akkoord dat de Europese Unie sloot met Turkije. 

Humanitair, niet politiek

Het Vaticaan benadrukte nog maar eens dat het bezoek van humanitaire en religieuze aard is en geen kritiek op het EU-akkoord. Maar tegelijkertijd had de kardinaal die zich namens het Vaticaan bezighoudt met migratie wel degelijk kritiek op het akkoord. Volgens hem behandelt het akkoord migranten als goederen die over en weer verhandeld kunnen worden.

Volgens Griekse media neemt Franciscus tien vluchtelingen mee terug, acht Syriërs en twee Afghanen. De details daarvan zijn nog niet bekend. Vooral de twee Afghanen zijn een symbool, omdat migranten uit Afghanistan niet meer automatisch erkend worden als vluchteling. 

STER reclame