ANP
NOS Nieuws

Defensie vraagt Libanonveteranen PTSS-schade door te geven

Het ministerie van Defensie heeft advocaten van Libanonveteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gevraagd om per cliënt de schade door te geven. Dat zijn alle veteranen die een rechtszaak tegen Defensie hebben lopen.

De advocaten spreken van een doorbraak en zeggen dat Defensie voor het eerst bereid is om op grote schaal PTSS-schade te vergoeden.

Een woordvoerder van Defensie bevestigt het bericht in de Volkskrant dat het "in eerste instantie" om twintig zaken gaat en dat elke zaak individueel wordt beoordeeld. "Daar kan uitkomen dat wordt gezocht naar mogelijkheden om de procedure te stoppen en over te gaan tot een oplossing."

Overwinning

Advocaat Vincent Dolderman zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zijn cliënten de uitnodiging van Defensie als een overwinning beschouwen. "Die hebben er jarenlang voor gevochten en krijgen nu eindelijk het gevoel van erkenning en zullen nu hopelijk ook een redelijke genoegdoening krijgen."

Ook Dolderman verwacht dat Defensie nu binnen niet al te lange tijd tot uitbetaling van schade zal overgaan in alle zaken, ook die van veteranen die op andere missies PTSS hebben opgelopen, zoals de missie in voormalig Joegoslavië begin jaren negentig.

Berekening

Om de opgelopen schade vast te stellen moet een ingewikkelde berekening worden gemaakt. Daarbij wordt gekeken wat de veteranen als gevolg van PTSS aan salaris en pensioenopbouw zijn misgelopen. Als een veteraan een militair invaliditeitspensioen ontvangt, gaat dat er weer af.

Dolderman schat het schadebedrag per veteraan op 100.000 euro. Als er in 400 zaken schade wordt toegekend, kost dat Defensie zo'n 40 miljoen euro. Dolderman verwacht overigens dat er nog zaken bijkomen, hij krijgt nog bijna elke dag meldingen van veteranen binnen.

Uitspraak

Tot voor kort wees Defensie de verantwoordelijkheid voor alle PTSS-schade voor Libanongangers af, omdat er voldoende nazorg zou zijn geweest. Dat standpunt werd verlaten, nadat de Centrale Raad van Beroep in december had beslist dat Defensie zijn zorgplicht vóór, tijdens en na uitzending onvoldoende was nagekomen.

Militairen die bij een missie van na 2007 PTSS hebben opgelopen kunnen een beroep doen op een regeling bij Defensie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl