'Arabische jongeren: Islamitische Staat grootste bedreiging'

Asda'a Burson-Marsteller

De meeste jongeren in de Arabische wereld wijzen Islamitische Staat (IS) af en verwachten dat het de terreurgroep niet lukt om het uitgeroepen kalifaat in stand te houden. In de enquête waaruit dit naar voren komt zeggen diezelfde jongeren dat een gebrek aan banen en kansen de belangrijkste drijfveren zijn om zich aan te sluiten bij IS.

De enquête is de Arab Youth Survey 2016, een onderzoek onder jongeren dat jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van pr-adviesbureau Asda'a Burson-Marsteller in Dubai. Zo'n 3500 mannen en vrouwen uit zestien landen en gebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika werden geïnterviewd. 

De gewelddadige terreurgroep kan niet op veel steun rekenen. Zelfs als IS minder geweld zou gebruiken, neemt die niet substantieel toe. 13 procent zei te overwegen een minder gewelddadig IS te steunen. Vorig jaar was dat nog 19 procent. De helft van de ondervraagden ziet de terreurgroep als het grootste probleem in het Midden-Oosten.  

Werkloosheid

Uit de interviews met de jongeren kwam naar voren dat in acht van de zestien onderzochte landen gebrek aan werk als de belangrijkste drijfveer wordt gezien om zich bij IS aan te sluiten.

In de Arabische wereld heeft op een de vier mensen tussen 15 en 24 jaar geen werk. Dat is volgens de Wereldbank het hoogste werkloosheidscijfer wereldwijd. 

Belangrijkste uitkomsten

Het is de achtste achtereenvolgende keer dat de enquête is uitgevoerd. Uit de interviews komt naar voren dat de jongeren in de Arabische wereld zeggen dat:

- de relatie tussen sjiieten en soennieten verslechtert.

- religie een te grote rol speelt in het Midden-Oosten.

- de invloed van Iran groeiende is.

- de groep verdeeld is over het nucleaire akkoord dat is gesloten met Iran en het Syrische conflict.

- stabiliteit belangrijker is dan democratie.

- leiders meer moeten doen om persoonlijke vrijheden en mensenrechten te waarborgen, met name voor vrouwen.

- de Verenigde Arabische Emiraten een modelstaat is en de beste plek om een bedrijf te beginnen.

- er steeds meer zorgen zijn over de dalende olieprijs, maar dat ze recht hebben op gesubsidieerde energie.

- nieuws veelal wordt geconsumeerd via internet, niet via tv of kranten. 

De oorlog in Syrië wordt door de meesten, 39 procent, gezien als een proxy oorlog, een conflict dat wordt uitgevochten tussen grote en regionale mogendheden. Bijna 30 procent ziet het als een opstand tegen de Syrische president Assad en 22 procent spreekt van een burgeroorlog. 

Ook de rol van de Verenigde Staten in de regio verdeelt de Arabische jongeren. Zo'n 63 procent beschouwt de Amerikanen als een bondgenoot, 32 procent zegt dat de VS een vijand is.