ANP
NOS Nieuws

Gemeentelijke zorgkosten vallen mee, er blijft vaak geld over

Gemeenten houden onverwacht veel geld over aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit een voorlopige inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur.

Volgens de schattingen heeft driekwart van de gemeenten vorig jaar niet zijn hele budget uitgegeven aan de Wmo. Die is bedoeld om mensen met bijvoorbeeld een beperking of ouderen hulp op maat te geven zodat ze zich beter kunnen redden in de samenleving. Het kan gaan om huishoudelijke hulp of beschermd wonen.

Uit de inventarisatie blijkt verder dat de verwachte megatekorten op het budget voor jeugdzorg uitblijven.

Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitgaven en niet meer het Rijk. Er werd rekening gehouden met grote tekorten omdat de overheveling gepaard ging met grote bezuinigingen.

Voorbeelden

Binnenlands Bestuur geeft voorbeelden van de financiële meevallers. Zo heeft de gemeente Overbetuwe vorig jaar 2 miljoen euro overgehouden, Deurne 2,3 miljoen en Teylingen (bij Warmond) 1,7 miljoen.

Het is onduidelijk of de gemeenten te veel geld hebben ontvangen of dat ze flink hebben bezuinigd. De meeste gemeenten zetten de meevaller apart om eventuele toekomstige tekorten te kunnen aanvullen.

De definitieve Wmo-cijfers over 2015 zijn over twee maanden bekend. Het wachten is op de laatste declaraties van de zorgaanbieders en de laatste informatie van de Sociale Verzekeringsbank over de persoonsgebonden budgetten. Er zijn veel problemen geweest bij de toewijzing van die pgb's.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl